Összehasonlítani
Bejelentkezés
Regisztráció
Levy banner
Pravý banner

Hívjon minket,várjuk hívását

+36-1-999-6751 (Hé - Pé 7-15:30)
MENÜ
0 0 Ft
10 000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes szállítás!
Kategóriák

Garancia

Vásárlásról

Tamás

Az eladó minden eladott áruhoz kiállít egy okmányt, azaz számlát, vagy nyugtát, amely jótállási jegyként szolgál és így tartalmaz minden szükséges információt (név, ár, mennyiség, stb.), amelyekre a  vevőnek reklamáció esetében van szüksége. Az áru átvételének az a pillanat számit, amikor a szállító átadja az árut a vevőnek, és ezzel megkezdődik a szavatossági idő. Az eladó felelős azokért hibákért, amelyek az áru kézhezvételekor észlelhetőek, és az anyagi vagy gyártási hibákért a jótállási idő alatt.
Ez nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeknek már lejárt a szavatossági ideje. Ugyancsak nem vonatkozik a termékek használatából eredő elhasználódásra és a természeti jelenségek által okozott hibákra. Az eladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből, a termék ellátásának elhanyagolásából vagy a gyártó utasításainak be nem tartásából eredő hibákért.


FIGYELEM: A garancia nem vonatkozik azokra az izzókra (fényforrásokra), amelyeket lámpák alkatrészeként vásárolt, és így azok ingyenesek voltak, ezek reklámtárgyak!


Termékekre gyártótól függően 24 hónap garanciát vállalunk.

Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. A reklamációt a következő űrlap kitöltésével jelentheti be. Az e-mailnek elsősorban tartalmaznia kell a termék típusát, kódját, a számlaszámot vagy a megrendelés számát, valamint a hiba leírását.Célszerű mellékelni fényképeket, amelyek dokumentálják a problémát. A reklamációs részleg két munkanapon belül felveszi a vevővel a kapcsolatot, és közlik vele a következő lépéseket, beleértve a címet, ahová a vevő elküldheti a reklamált árut. Célszerű az árut eredeti vagy megfelelő szállítási csomagolásban küldeni, mert az eladó az áru elfogadása előtt nem felelős az esetleges mechanikai sérülésekért.

Ha a reklamáció indokolt, a vevő jogosult a legalacsonyabb a biztonságos szállításhoz szükséges postadíj megtérítésére (az igazolást be kell nyujtani).
Ha a reklamáció indokolatlan, a vevő nem jogosult a reklamációval kapcsolatos költségek megtérítésére és ezzel egy időben az eladó sem jogosult a felmerült költségek megtérítésére (amennyiben a fogyasztó részéről nem volt olyan ismétlődő indokolatlan igény, amelynél levezethető, hogy a fogyasztói jogokkal való visszaélésről van szó).

Portósan (utánvéttel) küldött csomagokat átvevőpontunk nem tud fogadni, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

 
Az eladónak vagy a gyártónak figyelembe kell vennie a reklamáció és az áru hibájának indokoltságát, és a kiértékelés után tájékoztatnia kell a vevőt telefonon vagy e-mailben a reklamáció elbírálásának eredményéről.

A vevő elállási joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában a fogyasztó jogosult három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
Ilyen esetek az alábbiak:
· Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
· Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
· Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
 
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. §
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított
három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés  kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. §
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
A törvény további részletei megtekintése itt.
 

Az eladó elállási joga

Az eladó a megerősített adás-vételi szerződéstől csak az áru elküldésének pillanatáig állhat el, de csak a termék hosszú idejű elérhetetlensége vagy jelentős
drágulása esetén. Az elállás szándékát az eladó minden esetben köteles jelezni a vevőnek a keletkezett helyzet megoldásának érdekében.

Az elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon a törvény által adott, átvételtől számított 8 munkanapon belül.

Postai úton írásban történő jelzés esetén a feladás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
A terméket eredeti csomagolásban, az összes tartozékkal együtt, sérülésmentesen és a számla másolatával ellátva kell visszajuttatni az eladóhoz.  

A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére a törvény által adott, átvételtől számított 14 napon belül. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint értesíthetjük a cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot  csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag
feladásakor a futárnak kell megfizetni.
Kiemelten vigyázzon a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a vásárlót terheli!

Abban az esetben, ha az áru nem ép állapotban kerül visszaszállításra, a vevő köteles megtéríteni az áru eredeti állapotba való hozatalával járó költségeket és az
árun okozott kárt. Ezen költségek és károk megfizetése úgy történik, hogy az a vételár, amelyet az eladó elállás esetén visszatérít, a költségek és a károk értékének megfelelően csökken.
Abban az esetben, ha az elállási szándék a teljes megrendelést illeti, cégünk visszatéríti a kifizetett vételárat 14 napon belül. A visszatérített vételár tartalmazza a legolcsóbb szállítási költséget is (ez nem mindig egyezik meg a vásárló által választottal). A visszaszállítási díjat minden esetben a vásárló fizeti.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videókamerávalrögzítjük a csomag kibontását, illetve a visszaküldött termék megvizsgálását. Erre a
későbbiekben történő, esetleges félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt).
A termék visszaérkezését követő tizenöt napon belül a Donoci s.r.o. cég a vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát vagy
annak indokolt részét.

Autor článku:

Tamás
Tamás Ügyfélszolgálati szakértő

Tamás az ügyfélszolgálat munkatársa. Többek között világítási tippek és lehetőségek keresésével is foglalkozik, amelyeket magazinunkban és tanácsadásunkban tesz közzé.

Kérdezzen bármit

Tamás

Tanácsot adunk Önöknek a kiválasztásban és technikai kérdésekben is.

+36-1-999-6751(Hé-Pé, 7-15:30)

Kérdezzen
 
                    

Hírlevél regisztráció

Akciók, kedvezmények és újdonságok az elsők között az Ön e-mailjére

Leiratkozás

Copyright © 1994 - 2021 Donoci, Kft, Minden jog fenntartva. Információ a személyes adatok feldolgozásáról. i