Raktáron több mint 560 000 termékA szállítás 10000 Ft-tól ingyenesAjándék 35000 Ft-tól

Hívjon minket +36-1-999-6751

A kosár tartalma 0 0 Ft Újonnan az árakat áfával adjuk meg
0
Kedvenc tétélek
0

Önnek nincsenek kedvenc termékei.

Levy banner
Pravý banner
Kategóriák

Garancia

Dátum: 14.4.2016

Az eladó minden eladott áruhoz kiállít egy okmányt, azaz számlát, vagy nyugtát, amely jótállási jegyként szolgál és így tartalmaz minden szükséges információt (név, ár, mennyiség, stb.), amelyekre a  vevőnek reklamáció esetében van szüksége. Az áru átvételének az a pillanat számit, amikor a szállító átadja az árut a vevőnek, és ezzel megkezdődik a szavatossági idő. Az eladó felelős azokért hibákért, amelyek az áru kézhezvételekor észlelhetőek, és az anyagi vagy gyártási hibákért a jótállási idő alatt.
Ez nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeknek már lejárt a szavatossági ideje. Ugyancsak nem vonatkozik a termékek használatából eredő elhasználódásra és a természeti jelenségek által okozott hibákra. Az eladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből, a termék ellátásának elhanyagolásából vagy a gyártó utasításainak be nem tartásából eredő hibákért.


FIGYELEM: A garancia nem vonatkozik azokra az izzókra (fényforrásokra), amelyeket lámpák alkatrészeként vásárolt, és így azok ingyenesek voltak, ezek reklámtárgyak!


Termékekre gyártótól függően 36 hónap garanciát vállalunk.

Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. A reklamációt a következő űrlap kitöltésével jelentheti be. Az e-mailnek elsősorban tartalmaznia kell a termék típusát, kódját, a számlaszámot vagy a megrendelés számát, valamint a hiba leírását.Célszerű mellékelni fényképeket, amelyek dokumentálják a problémát. A reklamációs részleg két munkanapon belül felveszi a vevővel a kapcsolatot, és közlik vele a következő lépéseket, beleértve a címet, ahová a vevő elküldheti a reklamált árut. Célszerű az árut eredeti vagy megfelelő szállítási csomagolásban küldeni, mert az eladó az áru elfogadása előtt nem felelős az esetleges mechanikai sérülésekért.

Ha a reklamáció indokolt, a vevő jogosult a legalacsonyabb a biztonságos szállításhoz szükséges postadíj megtérítésére (az igazolást be kell nyujtani).
Ha a reklamáció indokolatlan, a vevő nem jogosult a reklamációval kapcsolatos költségek megtérítésére és ezzel egy időben az eladó sem jogosult a felmerült költségek megtérítésére (amennyiben a fogyasztó részéről nem volt olyan ismétlődő indokolatlan igény, amelynél levezethető, hogy a fogyasztói jogokkal való visszaélésről van szó).

Portósan (utánvéttel) küldött csomagokat átvevőpontunk nem tud fogadni, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

 
Az eladónak vagy a gyártónak figyelembe kell vennie a reklamáció és az áru hibájának indokoltságát, és a kiértékelés után tájékoztatnia kell a vevőt telefonon vagy e-mailben a reklamáció elbírálásának eredményéről.

A vevő elállási joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában a fogyasztó jogosult három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
Ilyen esetek az alábbiak:
· Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
· Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
· Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
 
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. §
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított
három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés  kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. §
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
A törvény további részletei megtekintése itt.
 

Az eladó elállási joga

Az eladó a megerősített adás-vételi szerződéstől csak az áru elküldésének pillanatáig állhat el, de csak a termék hosszú idejű elérhetetlensége vagy jelentős
drágulása esetén. Az elállás szándékát az eladó minden esetben köteles jelezni a vevőnek a keletkezett helyzet megoldásának érdekében.

Az elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon a törvény által adott, átvételtől számított 8 munkanapon belül.

Postai úton írásban történő jelzés esetén a feladás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
A terméket eredeti csomagolásban, az összes tartozékkal együtt, sérülésmentesen és a számla másolatával ellátva kell visszajuttatni az eladóhoz.  

A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére a törvény által adott, átvételtől számított 14 napon belül. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint értesíthetjük a cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot  csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag
feladásakor a futárnak kell megfizetni.
Kiemelten vigyázzon a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a vásárlót terheli!

Abban az esetben, ha az áru nem ép állapotban kerül visszaszállításra, a vevő köteles megtéríteni az áru eredeti állapotba való hozatalával járó költségeket és az
árun okozott kárt. Ezen költségek és károk megfizetése úgy történik, hogy az a vételár, amelyet az eladó elállás esetén visszatérít, a költségek és a károk értékének megfelelően csökken.
Abban az esetben, ha az elállási szándék a teljes megrendelést illeti, cégünk visszatéríti a kifizetett vételárat 14 napon belül. A visszatérített vételár tartalmazza a legolcsóbb szállítási költséget is (ez nem mindig egyezik meg a vásárló által választottal). A visszaszállítási díjat minden esetben a vásárló fizeti.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videókamerávalrögzítjük a csomag kibontását, illetve a visszaküldött termék megvizsgálását. Erre a
későbbiekben történő, esetleges félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt).
A termék visszaérkezését követő tizenöt napon belül a Donoci s.r.o. cég a vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát vagy
annak indokolt részét.

Copyright © 1992 – 2018 Donoci Kft.